Tuesday, February 16, 2010

VÔ THƯỜNG

Trong cuộc sống thực tại của con người, sở dĩ mang nhiều gánh nặng đau khổ, là do mê lầm, đắm chìm chạy theo ngũ dục, lục trần.
Cuộc đời rồi chẳng ra chi.
Ruộng vườn nhà cửa có gì của ta.
Trắng tay lòng mẹ sanh ra
Một hơi vĩnh biệt cũng là tay không.
Đó chính là định luật muôn thưở, của nhơn sinh trong vũ trụ, tất cả vạn sự, vạn vật đều theo định luật vô thường. "Thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt".  Sanh lão bệnh tử, đã làm con người thì làm sao tránh khỏi quy luật đó.  Dù giàu sang địa vị rốt cuộc rồi cũng đau khổ bởi sự mất mát, hoành hành khổ, hoại khổ, tử biệt sanh ly.
Một khi nhận thức được khổ, đoạn trừ nguyên nhân của khổ, chúng ta sẽ không còn khổ nữa. Muốn biết cội nguồn của khổ, ta phải thấy rõ lý vô thường.  Biết được vạn sự, vạn vật, đều do vô thường chi phối, không có gì là trường tồn vĩnh cửu.  Tâm thức sẽ xa lìa dục vọng ham muốn, tu hạnh viễn ly, sẽ đạt được an lạc giải thoát, ngay hiện tại.
Vô thường, là sự không thường còn, không mãi mãi ở yên một chỗ cố định, luôn luôn thay hình đổi dạng, đi từ trạng thái hình thành và biến hoại rồi tan rã theo định luật thành trụ hoại không, có nghĩa là nó không thường còn và chi phối theo vạn sự vạn vật trong vũ trụ này.
Biết được vô thường, con người dễ giữ được bình tĩnh, thản nhiên  trước cảnh đổi thay bất ngờ, và có thể lạnh lùng trước cảnh ân ái chia ly.  Biết vô thường, con người dám hy sinh tài sản, sanh mạng để làm việc nghĩa. Biết vô thường, con người mới chán ngán với những thú vui tạm bợ, gỉa trá, và sáng suốt đi tìm những cái vui chân thật, thường còn.
Khi chúng ta đã cương quyết gạt bỏ cái vỏ giả dối ấy, thì tất nhiên cái gía trị chơn thật, cái hạnh phúc chơn chánh, cái Phật tánh sáng suốt, chắc thật muôn đời sẽ hiện ra.

Read more...

Thursday, February 11, 2010

THƠ MỜI TẾT

Nhân dịp  đầu năm mới.  Kính chúc toàn thể quý Phật Tử:
An khang thịnh vượng
Vạn sự Như ý.
Để buổi lễ cầu nguyện đầu năm được tốt lành, và thêm phần vui tươi, chúng tôi có tổ chức ca nhạc"Mừng Xuân Mới" và phần biểu diễn múa lửa.  Do nhóm Phật Tử "Việt + Mỹ" thực hiện.
Mời toàn thể Quý Phật tử về tham dự.
Kính mời
Tỳ Kheo:  Thích Phước Quang

Read more...

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP