Tuesday, May 4, 2010

THIỆP MỜI ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN

                          Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
          Lại một lần nữa hoa sen nở rộ đón mừng ngày Đấng Giác Ngộ toàn năng, toàn trí, toàn đức ra đời, phá tan màn vô minh từ vô lượng kiếp của chúng sanh và những gì bất công trong xả hội, đem lại sự hạnh phúc, an vui cho nhân loại.  Để kỷ niệm ngày Đản Sanh của Đức Phật, ngày lịch sử trọng đại thiêng liêng này để báo Phật ân đức.  Chùa Phước Huệ long trọng cử hành Đại Lễ Phật Đản vào lúc 11giờ sáng chủ nhựt, ngày 23 tháng 05 năm 2010.  Nhằm ngày ( 10 tháng 04 năm Canh Dần). Kính moi qúy Phật Tử về tham dự, sự hiện diện của qúy vị là niềm khích lệ cho chúng tôi trên bước đường phục vụ đạo pháp.
                         Chương trình gồm có:
10:30  Phật tử tề tựu
11:00  Cung nghinh Chư Tôn Đức quang Lâm
Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự
Lễ chào Quốc Kỳ, phút nhập từ bi quán
Dâng hoa cúng dường
Đọc diễn văn khai mạc, thông bạch Phật Đản
Niệm hương, tụng nghi Khánh Đản
Lễ mộc dục ( tắm Phật)
Cảm tạ của ban tổ chức, hồi hướng
Thọ trai- Văn nghệ mừng ngày Khánh Đản
Hoàn mãn.
                                 Trụ trì chùa Phước Huệ
                               

                                Tỳ Kheo: Thích Phước Quang

Read more...

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP