Friday, April 22, 2011

THIỆP MỜI ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN

      NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
      Phật lịch 2555 ngày 15 tháng 05 năm 2011
      Lễ Phật Đản là ngày vui chung của Phật tử trên thế giới.  Chúng ta đón mừng ngày Phật Đản để tưởng niệm đến đấng cha lành. Với lòng Từ Bi vô hạn.  Ngài đã hành đạo nhiều vô số kiếp hầu tìm ra con đường giải thoát cho Ngài và chúng sanh.  Từ khi Đức Phật ra đời, loài người và Chư Thiên hưởng rất nhiều phước báu trong thế gian và xuất thế gian.  Giáo pháp của Ngài là món linh dược mà bất cứ ai thực hành theo đều đạt được an lạc hạnh phúc và đi đến nơi giải thoát bình yên.  Lại một lần nữa mùa Phật Đản lại trở về.  Chùa Phước Huệ long trọng cử hành Đại lễ Phật Đản vào lúc 11giờ sáng chủ nhật ngày 15 tháng 05 năm 2011 (nhằm ngày 13 tháng 04 năm Tân Mão).  Kính mời qúy Phật tử về tham dự.  Sự hiện diện của qúy vị là niềm khích lệ lớn lao cho chúng tôi trên bước đường phục vụ đạo pháp.
       CHƯƠNG TRÌNH GỒM CÓ
      10:30    Phật tử tề tựu
      11:00    Cung nghinh chư Tôn Đức quang lâm
       Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự
      Lễ chào Quốc Kỳ, phút nhập Từ Bi quán
      Dâng hoa cúng dường
      Đọc diễn văn khai mạc
      Niệm hương.  Tụng nghi Khánh Đản
      Lễ Mộc dục (tắm Phật)
      Cảm tạ của ban tổ chức, hồi hướng
      Thọ trai
      Hoàn mãn

                                                                 Trụ trì:  Chùa Phước Huệ

                                                                 Tỳ kheo:  Thích Phước Quang

Read more...

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP