Wednesday, January 13, 2010

NHÂN QUẢ

Mọi sự mọi vật trong vũ trụ này, không phải là vô lý và tự nhiên, mà nó theo một định luật chung đó là luật nhân quả.
Luật nhân quả này không phải do một vị thần linh nào ban ơn giáng họa, cũng không có quốc gia xã hội nào dựng lập nên. Mà nó là thiên nhiên , âm thầm lặng lẽ, nhưng có công năng hiệu lực, vô cùng rộng lớn đối với tự thân của mỗi con người, và muôn sự muôn vật trên thế gian này.
Người đời không quán sát nghiên cứu kỹ lưỡng tường tận, không thấy được sự nhiệm mầu của lực này. Do đó hành động một cách bừa bãi, thiếu tinh thần trách nhiệm với thân tâm. Cho nên hằng ngày họ tạo biết bao nhiêu điều tội lỗi , đễ rồi nhiều kiếp chuốc lấy nổi khổ đau.
Chính vì vậy mà Đức Phật thuyết lý nhân quả, nhằm mục đích khai ngộ chúng sanh biết rõ đâu là nguồn vui hạnh phúc, đâu là phước báu nhơn thiên, và đâu là con đường tam ác đạo.
Muốn phát huy tinh thần cao đẹp này để đem lại cuộc sống an vui hạnh phúc, ngay đây và mãi mãi về đời sau. Vậy thì:
"Làm người trước phải truy tâm
Gương lu vì bụi trăng mờ vì mây
Chở che công đức cao dày
Nhân nào quả nấy không sai tấc lòng".

0 comments:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP