Sunday, December 20, 2009

ĐẠO PHẬT LÀ ĐẠO CỦA TÌNH THƯƠNG

Đức Phật dậy sống trong tình thương.  Thương mình, thương người.  Tự độ rồi mới độ tha.  Yêu mình đâu có phải là ích kỷ?  Nếu chúng ta không có lòng tự trọng tự mến, giữ cho thân tâm được an lạc, thì làm sao có thể yêu mến kính trọng người khác.  Người sống đời buông thả, thì còn cần tới ai. 
Yêu mình, san sẻ tình yêu với người thân thứ đến người dưng rốt ráo đến những người không tốt với mình.  Mình không coi họ là kẻ thù.  Đức Bổn Sư dậy chúng ta lấy tình thương xóa bỏ hận thù.  Người ác là thiện tri thức cho chúng ta những thách đố để chúng ta học hạnh nhẫn nhục của thầy tổ mà tu tánh sửa tâm.  Thực ra rất khó.  Mỗi ngày chúng ta cố gắng một chút lâu dần tính tình dịu lại.  Học được hạnh vô chấp.
Hạnh phúc của chúng ta tùy thuộc vào hạnh phúc của những người khác.  Thử nghĩ xem nếu chúng ta chỉ chủng ngừa những bệnh truyền nhiễm cho gia đình, hàng xóm láng giềng không được chích ngừa, phát bệnh.  Bệnh dịch lan tràn.  Sức đề kháng và miễn nhiễm của cơ thể chúng ta không chống dở nổi sự xâm nhập của vi trùng.  Cũng như vậy nếu chúng ta chỉ lo cho hạnh phúc cá nhân, những người  ở xung quyanh đau khổ sân hận có để yên cho chúng ta không? 
Nhiều người xung quanh được hạnh phúc an lạc, mình vui lây.  Sống trong hài hòa-biết chia sẻ của những người con Phật.  Thái tử Tất Đạt Đa sống trong cung vàng điện ngọc vợ đẹp con khôn.  Ngài có thể lập lên một ngôi thất riêng tu một mình, chắc Ngài cũng đắc quả.  Nhưng với cái nhìn vượt thời gian và vượt không gian Ngài đã quyết định cắt ái từ thân xuất gia tu đạo để cho chúng ta đuợc hạnh phúc miên trường.  Quả thật đạo Phật là đạo của tình yêu của tình thương.
Thương người  như thể thương thân,
Thương cho an lạc muôn phần mới vui.
Ngưỡng nguyện chư Phật chư Bồ Tát soi sáng chỉ đường cho chúng ta đi tìm chân hạnh phúc bền bỉ lâu dài

0 comments:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP