Monday, December 14, 2009

MẸ HIỀN QUÁN THẾ ÂM


Chùa Phước Huệ San Antonio Texas thỉnh 32 tượng hóa thân mẹ hiền Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong phẩm Phổ Môn Đức Phật dạy rằng nều có vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sanh chịu các sự khổ não thoáng nghe Quán Thế Âm Bồ Tát hay một lòng xưng danh Quán thế âm Bồ Tát liền được giải thoát. Ngài đem pháp Vô Úy Thí cho chúng ta không còn sợ sệt. Ở Việt Nam Ngài hóa thân thành bà mẹ hiền tần tảo nuôi nấng dạy dỗ đàn con ngu dại, Ngài còn hóa thân thành mẹ hiền chiến sĩ dám hy sinh thân nạng để bảo vệ quê hương và che chở đồng bào. Thời cận đại Ngài đã hóa thân phò trợ cho những người con khốn khổ khốn nạn chạy trốn đi tìm tự do, lênh đênh trên biển cả. Bị hải tặc đeo đuổi chỉ cần niệm danh hiệu của Ngài chúng vội bỏ đi. Mưa dồn sóng vỗ, thuyền muốn bể tan, chỉ cần niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi liền được các tàu lớn đến cứu vớt. Bị lưu giữ trên các hải đảo hoang vắng, mọi người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát nhẫn đến một thời lễ lạy cúng dường thời đượn Ủy Ban tị nạn quốc tế thăm viếng, các nước tự do mở cửa đón nhận.
Ở quốc độ khác mẹ hiền Quán Thế Âm Bồ Tát dùng thân nữ làm nữ điều dưỡng như Florence Nightingale xả thân săn sóc thương bệnh binh. Ở bên trời âu mẹ hóa thân thành The Lady of the Lamp, hàng đêm đi thăm bệnh tại các bệnh viện. Mẹ thành lập hiệp hội nữ Y Tá và mỡ trường huấn luyện các nhân viên điều dưỡng. Tại Quốc độ Mỹ Châu Quán Thế Âm Bồ Tát dùng thân Dorothea Dix thành lập đoàn nữ quân y để độ thương bệnh binh.
Ở tây độ mẹ dùng thân mẹ Teresa để độ cho dân nghèo bệnh tật đói rách, những trẻ em côi cút. Mẹ không quên những đứa con dạy bị bệnh Si Đa. Tại Quốc độ Đài Loan mẹ dùng thân Sư Bà Chấn Nghiêm để độ cho dân bản sứ bệnh tật đói rách bị kỳ thị lãng quên. Mẹ lập ra chương trình Từ Bi để làm việc với những Bác Sĩ không biên Giới. Nơi nào có thiên tai, có chiến tranh mẹ dùng thân Bác Sĩ, Y Tá, thiện nguyện, các hội viên Hồng Thập Tự, hội từ thiện để cứu giúp.
Mẹ hiện thân khắp nơi trong các quốc độ được mệnh danh phát triển tân tiến nhưng những người dân tại thành thị cũng như thôn quê vẫn còn đói rách thiếu thốn. Người già, trẻ em bị bỏ rơi, nạn thất nghiệp gia tăng, kinh tế khủng hoảng. Xả hội đầy dẫy bất công. Thiểu số quá giàu, tham lam, ích kỷ, đại đa số sống trong thiếu hụt, lo lắng, buồn khổ. Mẹ dùng thân làm những người chính trị, những người biết lo cho dân, can đảm ra làm việc hầu mang lại công bằng xã hội cho dân được cơm no, áo ấm. Người lớn có ăn, trẻ em có sữa, người bệnh có thuốc, người già có tiền hưu, có trợ cấp. Nơi đáng dùng thân Bác Học Bồ Tát liền hiện thân Bác Học Marie Curie, Louis Pasteur để sưu tầm, khảo cứu tìm ra những phương thuốc xoa dịu đau thân và loạn tâm. Nơi đáng dùng thân tỷ phú Bồ Tát liền hiện thân Tỷ phú Bồ Tát liền hiện thân Carnegie, Bill Gate, Warren Buffet bỏ ra hàng tỷ Đô La để làm việc thiện. Nơi đáng dùng thân người yêu hòa bình liền hiện thân Martin Luther King Jr, hoặc Nelson Mandela. nơi quốc độ Bangladesh Bồ Tát hiện thân Nani người đàn bà trong đau khổ cùng cực đã biến thành Nữ Thánh Dipa Ma để độ cùng vô số đệ tử Đông cũng như Tây vượt khổ đau, phản quan tự kỷ để tự độ rồi độ tha.
Trong thế giới nhiễu nhương nếu ai muốn thoát khỏi nơi nầy đều xưng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát trọn nên công đức như thế dùng nhiều thân hình dạo đi trong các cỏi nước để độ thoát chúng sanh. Vì vậy chúng ta phải một lòng cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô đại từ đại bi tầm thinh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
Viết tại Nhứt Trụ Quán Âm Linh Ứng Tự 6292 Lockhill, San Antonio Texas, mùa báo hiếu Phụ Mẫu.

0 comments:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP