Friday, December 18, 2009

NHỮNG NGÀY KHÓ QUÊN


Hoa thơm không nệ rừng hoang
Phật tâm đâu luận người sang kẻ hèn
Vào đầu năm 2008(Mậu TÝ)nơi đây còn là một căn nhà đơn sơ hoang dã, một khu đất với diện tích 3 mẫu nằm dọc theo đường Lockhill.
Phần nhà và đất này do chủ nhà bán lại cho thầy chúng tôi. Chỉ có 2 ngày Thầy đã ký xong hợp đồng mua bán, thật phước đức vô cùng,chắc có lẽ chư Phật, chư Bồ Tát cũng như Long Thần Hộ Pháp luôn gia hộ cho thầy, để thầy được hoàn thành tâm nguyện xây dựng ngôi nhà tâm linh theo Tông Thiên Thai Giáo, với mục đích hướng dẫn phật tử tu tập, hướng về chánh pháp để thân tâm được an lạc
Mọi việc đều thay đổi đầu năm 2008. Thầy tuyên bố, bây giờ chúng ta đã có nơi tu học thanh tịnh, thì thầy trò chúng ta phải cố gắng canh tác, tự túc, tiếp tục tu học. Ba thầy trò cùng một nhóm Phật tử bắt đầu một lối sống mới, một đường hướng mới và một ngôi chùa mới.
Người xưa nói:
Làm Tăng ở chốn núi non
Tiệc tùng thành thị không còn quan tâm
Ngày nay ta sống:
Làm Tăng ra tay cuốc rẫy
Tu học lao động cho hay
Có câu:
Một ngày không làm là
Một ngày không ăn
Dắt trâu ra vườn vừa làm vừa chăn
Theo dấu chân người xưa quản gì gian khó
Sống chết ta không màng, miễn được làm Tăng
(từ Âm)
Chúng tôi bắt đầu với một ngôi chùa mới một cuộc sống mới, và đất cũ cũng đãi người mới, chúng tôi trở thành người nông dân tay chân cứng cỏi chai lì, nhưng cuộc sống tràn đầy nghị lực. Chúng tôi vui với vườn rẩy, kệ kinh và lúc nào cũng thích thú làm con cháu Tổ Bá Trượng, để cuộc sống được tươi tắn hơn.
Ba cương yếu tu hành mà thầy trụ trì đề ra là: Tu như thở, học như uống,làm việc như ăn...nhịp nhàng như vậy giữ đúng thanh quy ngày tụng 2 thời và mỗi tháng hai lần Sám Hối.
Thầy dạy, tu sĩ thời bấy giờ không làm việc, không học,không tu, thì không thể tồn tại trong Phật pháp. Giống như con người không ăn cơm, không uống nước, không hít thở khí trời thì không thể sống. Việc làm vườn chúng tôi chưa biết làm, nên thầy phải trực tiếp hướng dẫn từng việc một, sáng thầy đi làm phòng mạch, chiều về tụng kinh xong thầy ra vườn, chúng tôi cầm cuốc theo sau....Ra khu đất làm vườn thầy cuốc đất trồng đào, trồng rau, trồng hoa, thầy dạy căng dây, đào lỗ...những việc cần làm nên làm, chúng tôi vui làm theo.
Đất của Chùa cũng được chia làm 3 phần: Chổ tu niệm, Xây dựng cơ sở di tích và làm vườn. Thầy trụ trì là người gương mẫu trong canh tác, tự tay người làm cỏ trồng trọt. Hình ảnh thân giáo bình đẳng của Ngài làm cho chúng tôi hết sức phấn khởi trong lúc tu học
Phước Huệ ngày nay được sáng sủa, trang nghiêm và mỗi tuần đều có thiền tụng và pháp âm. Đây là một thành quả, tuy nhiên cũng phải nói rằng, tất cả những thành quả này là do thầy trụ trì ra công gầy dựng, Tam Bảo hộ trì, Phật tử tựu về, phúc huệ trang nghiêm vậy.

0 comments:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP