Monday, December 28, 2009

NĂM GIỚI

Cổ Đức có câu
"Trong vòng sanh tử đoạn sanh
Ra vào ba cỏi vạn nghìn khổ đau
Nguyên do ác nghiệp dẫn vào
Hành theo ngũ giới qủa sau an nhàn"
Ngũ giới là chiếc chìa khóa duy nhất mỡ tung cánh cửa Nhân qủa, Nghiệp báo, Luân hồi cho con người thật sự có nguồn an vui hạnh phúc, đây cũng chính là chất liệu để kết tạo thiên đường tại nhân gian này,
Phật dạy,là phật tử muốn được an lạc và hạnh phúc cho chính mình , cũng như mọi người xung quanh cũng được an lạc , thì phải giữ gìn năm giới. .
Ngũ giới là cơ sở căn bản nền tảng hạ tầng vững chắc nhất để xây dựng lầu đài lên cao. Với ý nghĩa này là muốn nói lên tất cả các pháp lành đều ở nơi con người.
Nếu chúng ta quyết chí một con đường giải thoát thì dù sống trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ gìn năm giới cho thật kỹ, để tiến tới đỉnh cao của sự chứng qủa vô thượng Bồ Đề
Ngũ giới là năm điều ngăn cấm mà Đức Phật chế ra để ngăn ngừa những tội ác nói năng chẳng lành, hành động bất chính, năm điều ấy là:
Không sát sanh
Không trộm cướp
Không tà dâm
Không nối dối
Không uống rượu.

0 comments:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP